TJENESTER

Vi tilbyr følgende regnskapstjenester:

Regnskap

Kundene våre får komplette periodiske regnskap, med resultat og balanse, samt åpne poster over kunder og leverandører. Spesifikasjoner tilpasses kundens ønsker. 

Selskapsetablering

Det oppstår mange spørsmål når man skal etablere et selskap. Eierform, aksjer, statutter og øvrig dokumentasjon må på plass, og det må gjøres mange avveininger underveis for å sikre at selskapet som etableres har gjort de smarteste valgene for å sikre en lukrativ fremtid.

Lønn

Vi foretar komplett lønnsberegning med dokumentasjon til lønnsmottaker og bedriften. Vi innrapporterer forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift via Altinn. Til dette arbeidet benyttes lønnsystemet i Mamut Enterprise.

Årsoppgjør

For kunder som ønsker det, lager vi ferdige årsoppgjør med komplett sett av ligningspapirer. Innsending skjer via Altinn. Programvaren vi benytter er Total Årsoppgjør.

Fakturering

Vi utfører alt innen fakturering og utsendelse av fakturaer, og vi kan bistå med oppfølging av åpne poster. Da dette er en integrert del av regnskapet, benytter vi Mamut Enterprise.

Etablererveiledning

Regnskapshuset bistår ved nyetablering. Veiledningen omfatter valg av selskapsform, bistand ved stiftelse, samt orientering om krav fra det offentlige til bedriften. Vi kan også bistå med veiledning om finansiering.

Merverdiavgift (MVA)

Vi har vi lang erfaring med merverdiavgift, og kan hjelpe din bedrift med alt fra registrering til gjennomgang av lovverket og til å sende inn merverdioppgaver.

Analyser og rådgivning

Vi kan også bistå med regnskapsanalyser for å kartlegge svakheter og styrker i din næringsvirksomhet og ved relatert rådgivning gi deg mulighet til å utvikle og effektivisere din virksomhet. Man kan analysere hele eller deler av driften, alt tilpasses dine behov.

Ligningspapirer

Ligningspapirer er fellesbetegnelsen på selvangivelse med vedlegg (herunder næringsoppgave m.fl.), og danner grunnlaget for skattelegging av ditt selskap. I over 20 år har vi hjulpet bedrifter i alle bransjer med årsregnskap og ligningspapirer.

Skatterådgivning

For oss handler skatterådgivning om å innenfor lovlige rammer minimere skatten for både bedriftseiere og privatpersoner. Dette er et omfattende fagfelt, da lover og regler tilknyttet beskatning endres hyppig, og reglene tilknyttet skatt både er kompliserte og detaljerte.

Ta kontakt om du ønsker vår bistand med regnskapstjenester