Kompetent skatterådgivning

For Regnskapshuset AS handler skatterådgivning om å innenfor lovlige rammer minimere skatten for både bedriftseiere og privatpersoner. Dette er et omfattende fagfelt, da lover og regler tilknyttet beskatning endres hyppig, og reglene tilknyttet skatt både er kompliserte og detaljerte.

Skatterådgivning er viktig gjennom hele året

Det er ikke kun når ligningspapirer, selvangivelser og næringsoppgaver skal leveres at skatterådgivning er viktig. På dette tidspunktet kan vi ofte kun snakke om hva som kan gjøres neste år for å minke skattebelastningen.

For å sikre at man innenfor lovlige rammer minimerer beskatningen behøves skatterådgivning i et tidlig stadie. Årsaken til dette er alle skattefradrag og andre hendelser som kan påvirke skattebelastningen og eventuell restanse hos skatteetaten forekommer igjennom året - og disse må dokumenteres for å sikre at man får avslagene man har krav på.

Skatterådgivning for innenlands og utenlands foretak

Skatterådgivning for bedriftseiere og privatpersoner som kun forholder seg til norsk lovgivning er krevende, men for mange er det også slik at man også må forholde seg til internasjonale skatteregler. Dette medfører ofte veldig omfattende problemstillinger, og i slike situasjoner blir skatteplanlegging og dermed også skatterådgivning ekstra viktig. I værste fall kan man nemlig sitte igjen med en dobbel beskatning ved feil praksis.

Ta kontakt med Regnskapshuset i dag om du ønsker kompetent skatterådgivning.