Selskapsetablering

Går du med planer om å starte ditt eget selskap kan vi hjelpe deg slik at din nye virksomhet får en best mulig start. Vi ønsker gjerne å invitere alle som planlegger å starte eget selskap eller akkurat har gjort det, til vårt kontor for en helt gratis konsultasjonstime. Her ønsker vi å legge et godt grunnlag for din nye virksomhet.

Dersom du skal starte et eget selskap og kommer til en konsultasjonstime vil vi kartlegge dine behov og gi deg en innledende rådgivning. Vi kan også gi deg en etablererveiledning og hjelpe deg med å lage en god og realistisk forretningsplan. Dette er nødvendig om man ønsker å tiltrekke investorer eller søke om støtte fra det offentlige.

Det er mange fallgruver for deg som skal starte et eget selskap, og regnskapsmessig er det mye man skal sette seg inn i. Om du skal starte eget selskap og har behov for det, kan vi sørge for oppgaver som fakturering, årsoppgjør og regnskap slik at du kan konsentrere deg om å oppnå de mål du har satt for deg selv og din virksomhet.

Behøver du hjelp i forbindelse med selskapsetablering? Det oppstår mange spørsmål når man skal etablere et selskap. Eierform, aksjer, statutter og øvrig dokumentasjon må på plass, og det må gjøres mange avveininger underveis for å sikre at selskapet som etableres har gjort de smarteste valgene for å sikre en lukrativ fremtid.

Vår fremgangsmåte i selskapsetableringer

Vi kjenner vår bransje og alle lover og regler som regulerer regnskapsfeltet best, mens du som vurderer å etablere et selskap kjenner din bransje best. Vi tar derfor alltid utgangspunkt i våre klienters premisser for drift når vi bistår i forbindelse med selskapsetableringer. Vi kan allikevel hjelpe til med prognoser og forventet avkastningspotensiale om vi gis gode parametere for slike beregninger, og etter over 20 år som regnskapsførere i Oslo har vi opparbeidet en god kjennskap til de fleste bransjer som bidrar til at vi kan gi gode og gjennomtenkte råd.

Vi kan bistå i hele livsløpet til bedriften

Vi kan bistå med alt fra selskapsetablering til:
  • Lønn, lønnsberegning og utbetaling
  • Skatteinnbetaling, beregning og skatterådgivning
  • Skanne bilag
  • Føre regnskapet samt utføre årsregnskap og sende inn ligningspapirer
  • Budsjettering
  • Økonomisk rådgivning
  • Og mye mer..

Ved å velge oss som bidragsyter i selskapsetablering får du en regnskapsfører som godt kjenner din bedrift, og som med utgangspunktet i god kjennskap senere kan hjelpe med enten deler eller hele økonomifunksjonen i bedriften.

Ta kontakt om du ønsker vår bistand i forbindelse med selskapsetablering.

Ønsker du å starte eget selskap?

Erfaring med oppstart av selskaper fra mange bransjer

Våre regnskapsførere har gjennom mange år hjulpet våre kunder med å starte eget selskap og mange av disse er i dag velfungerende virksomheter med god økonomi. Uansett hvilken bransje du tilhører eller hva du ønsker med ditt selskap, kan våre regnskapsførere gi kompetent rådgivning med dine interesser i fokus.