Regnskap med resultat og balanse

Våre klienter får komplette periodiske regnskap. Dette inkluderer resultat og balanse, samt åpne poster over virksomhetens kunder og leverandører. Samtidig som vi lager regnskap sørger vi også for merverdiavgiftregnskap og tar oss av all rapportering og kontakt med skatteetaten. Innlevering av regnskap skjer via Altinn.

Våre erfarne regnskapsførere bruker programmet Mamut Enterprise. Dette er et anerkjent program for regnskap og regnes som et av markedets mest komplette økonomi- og informasjonssystem (ERP). Her er det enkelt for alle å få den nødvendige dokumentasjonen og sørge for at virksomhetens regnskap blir korrekt utført.

Det er tid- og ressurskrevende å gjøre regnskap for en virksomhet, og nettopp derfor kommer våre kunder til oss. Ved å la oss stå for regnskap frigjør bedriften mange ressurser som kan brukes andre og viktigere ting, samtidig som man kan være helt sikker på at regnskapet er korrekt utført i henhold til myndighetenes og andres krav om dokumentasjon og regnskap.

Komplett regnskap eller enkelttjenester?

Våre kunder velger selv om de ønsker at vi tar oss av alt som har med det økonomiske regnskap å gjøre, eller om vi kun skal sørge for fakturering, årsoppgjør, rådgivning, lønnskjøring eller annet. Alle virksomheter er forskjellige og blir behandlet ut fra deres egne forutsetninger. Skal du starte opp en ny virksomhet vil vi også benytte anledningen til å invitere deg til en gratis konsultasjonstime.

Ønsker du at vi sørger for virksomhetens regnskap er det bare å ta kontakt med våre revisorer så avtaler vi en time.