Vi hjelper deg med merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgift, "moms" eller MVA er en avgift på all omsetning av varer og tjenester, med enkelte unntak. Som et utgangspunkt gjelder følgende: Om din bedrift omsetter for over 50.000,- kroner i året er dere også pliktige å registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Om du driver veldedig eller allmennytting organisasjon er grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret på 140.000,- kroner i året.

MVA-oppgaver

Som medlem av Merverdiavgiftsregisteret skal man med en omsetning på over en million kroner årlig, levere merverdiavgiftsoppgaver annenhver måned hvor man også innbetaler skyldig avgift. Dette skal sendes inn uavhengig av om det har vært omsetning i terminene.

Primærnæringen (jordbruk, skogbruk og fiske) trenger kun sende inn en merverdioppgave i året, og bedrifter med omsetning på under en million kroner kan også søke skattekontoret om en oppgave i året.

Varer og tjenester som unntas merverdiavgiften

Enkelte varer og tjenester er fritatt merverdiavgift ved omsetning (også kjent som nullsats), mens andre er særskilt unntatt merverdiavgift. Under følger de mest vanlige:

  • Omsetting av bøker i sisteledd (fritatt)
  • Aviser (fritatt)
  • Brukte biler (fritatt)
  • Helse- og sosialtjenester (unntatt)
  • Undervisning og kultur (unntatt)

Hos Regnskapshuset AS har vi lang erfaring med merverdiavgift, og kan hjelpe din bedrift med alt fra registrering til gjennomgang av lovverket og til å sende inn merverdioppgaver.

Ta kontakt i dag om du ønsker vår bistand innen merverdiavgift.