Lønn og lønnsberegning

Regnskapshuset AS har lang erfaring med lønn, lønnsberegninger og dokumentasjon til både bedrift, lønnsmottakere og myndighetene. Mange virksomheter har henvendt seg til oss angående lønn for dette er både en tidkrevende og kostbar oppgave. I tillegg skal man huske på at lover og regler for lønn hele tiden endrer seg og kostnadene ved å ikke følge med kan bli store.

Når vi får oppdrag der vi skal kjøre lønn bruker vi det anerkjente systemet i Mamut Enterprise, et av markedets mest komplette system for økonomi og informasjon. Ved hjelp av dette systemet kan vi enkelt sørge for korrekt dokumentasjon til alle nødvendige involverte, samt at våre kunder har enkel tilgang til opplysninger.

Lønn og lønnsinnberetning kan ofte ta opp store ressurser i virksomheter. Ved å la Regnskapshuset hjelpe dere, kan disse ressursene brukes på en langt mer fornuftig måte. Våre regnskapsførere har lang erfaring med lønn og kan sørge for lønnskjøring uansett hvilken bransje din virksomhet måtte være tilknyttet.

Korrekt lønn og dokumentasjon

Dersom vi tar hånd om lønn, lønnsinnberetning og dokumentasjon, kan du være trygg på at lønnsmottaker, bedrift og myndigheter vil motta all den informasjon de har krav på. I tillegg til lønnskjøring tilbyr vi også andre regnskapstjenester som blant annet fakturering, budsjettering, rådgivning, regnskapsføring og årsoppgjør.

Ønsker du at vi skal kjøre lønn, stå for utbetaling og dokumentasjon, er det bare å ta kontakt med oss.