Fakturering og purring

Siden fakturering er en integrert del av selve regnskapet bruker vi et system som heter Mamut Enterprise. Dette er en av de beste ERP-systemene på markedet og sørger for at det er enkelt å holde oversikt over fakturering og når disse skal sendes ut.

Når det gjelder fakturering finnes det en rekke regler man skal forholde seg til og som må følges dersom regnskapet skal bli riktig. Det kan være tidkrevende oppgaver for en virksomhet å selv måtte stå for ting som fakturering, lønnskjøring og annet. Dersom Regnskapshuset AS sørger for alt som har med fakturering å gjøre, vil virksomheten løsrive ressurser som kan brukes på dens kjerneområder.

Våre regnskapsførere har lang erfaring med fakturering og vi kan også sørge for å følge opp åpne poster, slik at du som kunde alltid vil være sikker på at dine fakturaer blir betalt til tide. I tillegg til fakturering utfører vi andre regnskapstjenester som blant annet lønnskjøring, årsoppgjør, rådgivning, etablererveiledning og alt annet som har med regnskap å gjøre.

Fakturering og regnskap

For at regnskapet skal bli godkjent og korrekt, er det også nødvendig at fakturering blir gjort etter alle lover og regler. Våre regnskapsførere vil alltid sørge for at regnskapet er korrekt og blir levert til avtalt tid. For oss vil du som kunde alltid være i sentrum, og vi vil uten unntak finne de løsningene som er best for hver enkelt virksomhet. Skal du starte en ny bedrift tilbyr vi en gratis veiledning time.

Ta kontakt med oss i Regnskapshuset AS dersom du har behov for mer informasjon om fakturering eller noen av våre andre regnskapstjenester.